Nova oprema za ispitivanja

Posedujemo najsavremeniju opremu za merenje i analizu, danskog proizvođača Bruel & Kjaer:
  • za kontinuirani monitoring nivoa buke (tokom 24 sata ili višednevne monitoringe) kao i
  • za kratkotrajna merenja.
Development of the company